2. Probleem: Nooremad pхlvkonnad hьlgavad Ida-Virumaa.Miks ohtlik? Vananeb elanikkond, lagunevad perekonnad.

Lahendus: Vabastada alustavad ettevõtted maksudest. Tekitada spetsialistidele vastvõetavad elamistingimused riigi kulul.